Wynajmij własny serwer !

System ProMIC gromadzi informacje w centralnej bazie danych. Do jego działania wymagany jest więc dodatkowy komputer pełniący rolę serwera. Wszystkie komputery klienckie łączą się z nim sieciowo szyfrowanym łączem umożliwiając jednoczesną pracę dowolnej ilości użytkowników z wielu lokalizacji.

Jeżeli nie chcecie Państwo ponosić kosztów związanych z zakupem, użytkowaniem i administrowaniem takiego komputera możliwe jest wykupienie w Firmie Mori własnego serwera bazodanowego dostępnego 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie. Serwer znajduje się wówczas fizycznie poza Państwa siedzibą a firma Mori ponosi koszty jego użytkowania i zajmuje się administracją takiego serwera.

Jeżeli posiadacie Państwo własny serwer ale chcielibyście zrezygnować z konieczności jego  codziennego nadzoru i ponoszenia bezpośrednich kosztów jego eksploatacji możecie Państwo w dowolnej chwili podjąć decyzję o przeniesieniu danych na serwer wynajmowany od firmy Mori.

W dowolnym momencie możliwe jest oczywiście przeniesienie danych z wynajmowanego serwera na własny serwer.

W przypadku czasowego zaprzestania działalności możliwe jest przechowywanie danych na serwerach firmy Mori Marcin Bogucki.